Beviljade anslag 2015

Jacob Wallenbergs Stiftelse, Särskilda fonden

Beviljade anslag 2015

Under året beviljades 11,6 miljoner kronor i anslag till idrott- och kulturändamål.

Stiftelsen har sedan den instiftades beviljat anslag om drygt 97 miljoner kronor, varav nästan 42 miljoner under de senaste fem åren.