Beviljade anslag 2016

Jacob Wallenbergs Stiftelse, Särskilda fonden

Beviljade anslag 2016

Under året beviljades 10,5 miljoner kronor i anslag till idrott- och kulturändamål.

Stiftelsen har sedan den instiftades beviljat anslag om drygt 107 miljoner kronor.