Ansökan/riktlinjer

Ansökan/riktlinjer

Stiftelsen stödjer ideella organisationer inom olika idrottsliga och kulturella ändamål och delar årligen ut cirka fem miljoner kronor i anslag.

Vem kan söka?

Anslag kan sökas av etablerade icke-vinstdrivande riksorganisationer, akademier, museer och lärosäten inom Sverige. Verksamhetsstöd/driftsbidrag stöds inte.

Ansökans utformning

Stiftelsen har en särskild ansökningsblankett. Innan formuläret fylls i ska det sparas ner lokalt på den dator som används. Dokumentet ska döpas med den sökandes namn.

I ansökan ska anges:

  • Vad ansökan avser - kort beskrivning
  • En fullständig kostnadskalkyl
  • En tidsplan

En fullständig ansökan med bilagor ska skickas in med e-post till jws [at] wfab [dot] se

Ansökningstid

Sista ansökningsdag är 1 april respektive 1 oktober.

Beslut

Styrelsens beslut avseende beviljad eller avslagen ansökan meddelas sökanden per brev.

Beviljade anslag publiceras på Stiftelsens hemsida i direkt anslutning till beslut.