Anslagspolicy

Anslagspolicy

Stiftelsens stödjer etablerade icke-vinstdrivande riksorganisationer, akademier, museer och lärosäten. Verksamhetsstöd/driftsbidrag stöds inte. 

Ändamål

Stiftelsen har till ändamål att främja landets näringsliv och att främja välgörande, konstnärliga, idrottsliga eller andra därmed jämförliga kulturella eller eljest allmännyttiga ändamål inom Sverige.