Styrelsen

Styrelsen

Peter Wallenberg Jr, ordförande
Claes Dahlbäck, ledamot
Conni Jonsson, ledamot
Hans Wibom, ledamot

Anton Jonsson, suppleant
Clara Jonsson, suppleant