Projektanslag 2016

Projektanslag 2016

Statens historiska museum, Pia Bengtsson Melin
Medeltida ringar. Form, funktion, kontext

Malou Blank
Gravlagda individer i Timmersdala hällkista, Västra Götaland

Hans-Olof Boström
Carl Larsson. Monumentalmålaren

Göteborgs universitet, Charlotta Bylund Melin
Wooden Object’s Mechanical Behaviour Subjected to Dynamic Relative Humidity and Temperature Environments as Found in Historic Buildings

Tom Carlsson
Stenålder; forskning, fynd och platser

Michael Dahlin
Sten- och bronsålder längs Marströmmen

Svenska Fornminnesföreningen, Frédéric Elfver
Historik, fonder och stiftelser. En skrift med anledning av föreningens förestående 150-års jubileum

Stockholms universitet, Linn Eikje Ramberg
Økonomisk endring i middelalderens Norge, 1103-1202

Rose Ericsson
Retorik och verklighet - Gestriklands hemslöjdsförening

Johan Eriksson
Tessin d.ä.-projektet

Charlotte Fabech
The Sösdala Horseman and their Relation to the Equestrian Elite of Fifth Century Europe

Charlotte Graminius
Konferens i Paris

Bo Gräslund
Beowulfkvädet. Ursprung och bakgrund

Anna Henningsson
Medeltida muralmålningar på kyrkvindar i Östergötland

Kristin Ilves
The cultural and social transformations of the Late Iron Age Åland Islands

Sveriges Lantbruksuniversitet, Olof Karsvall
Doktorsavhandling i Agrarhistoria

Helena Knutsson
The pioneer settlement of northern Europe – Culture, technology and ancient DNA

Inga Lindén Nilsson
Predikstolar och altaruppsatser i Hallands kyrkor från 1575 till slutet av 1600 talet

Reidar Magnusson
Inventeringsunderlag för bronsålderns boplatser

Hanna Menander
"Den goda döden" Gravar och begravningspraxis i dominikankonventet S:t Olof i Skänninge

Stockholms universitet, Per Nilsson
De sydskandinaviska hällbildernas betydelse och brukande efter bronsålderns slut

Anders G. Nord
Albertus Pictor och hans verkstad

Michael Olausson
Runsa Borg och klimatkatastroferna under 500-talet e.Kr.

KTH, Christina Pech
Vetenskapens rum. Om samspelet mellan arkitektur och naturvetenskap med exempel från Stockholm 1650-1750

Vibeke Röstorp
Zorn och Frankrike

Stockholms universitet, Daniel Sahlén
Tekniska analyser av vikingatida deglar från Mälardalen

Uppsala universitet, Eva Lindqvist
Broderade föremål från Vadstena kloster

Christina Sandquist Öberg
Senmedeltida textskatt i uppländska kyrkor

Prings Eugens Waldermarsudde, Karin Sidén
André Lhote och hans svenska elever

Alexander Sjöstrand
Förändringar, aktiviteter och ben - Dateringar av den gropkeramiska lokalen Ajvide på Gotland

Torsten Svensson
Passionsmästarverkstaden

Arkeologerna Statens historiska museer, Göran Tagesson
Hus och hushåll i det tidigmoderna Sverige 1600-1800  

Paul Wallin
14C datings of Gotlandic Iron Age stone wall house foundations:  The development of a methodology

Dalarnas Museum, Joakim Wehlin
Datering av de avrättade individerna vid Kyrkskolan, Stora Tuna, Dalarna.