Doktorandtjänster 2016

Stiftelsen utlyser doktorandtjänster i konst- och kulturhistoria, med fokus på arkeologi eller konstvetenskap, vid ett svenskt universitet.

Följande beviljades anslag under 2016:

Sofia Ekman, Stockholms universitet  
Louis Masreliez. Konstsamlare, konstteoretiker och konstkännare mellan Italien och Sverige under slutet av 1700-talet

Ylva Haidenthaller, Lunds universitet
Collecting glory - Early modern Swedish medals as gifts and objects for collections