Beviljade anslag 2016

Berit Wallenbergs Stiftelse

Beviljade anslag 2016

Under 2016 har Stiftelsen beviljat anslag till totalt 36 projekt inom arkeologi och konsthistoria samt två doktorandtjänster.

Sedan Stiftelsens grundande har närmare 3 100  anslag delats ut till ett belopp om drygt 174 miljoner kronor.