Beviljade anslag 2015

Berit Wallenbergs Stiftelse

Beviljade anslag 2015

Under 2015 har Stiftelsen beviljat anslag till totalt 47 projekt inom arkeologi och konsthistoria samt två doktorandtjänster.

Sedan Stiftelsens grundande har närmare 3 100  anslag delats ut till ett belopp om drygt 167 miljoner kronor.