Styrelsen

Styrelsen

Styrelsen för Stiftelsen för Ekonomisk Historisk Forskning inom Bank och Företagande

Peter Wallenberg Jr 

Ordförande

Göran Sandberg

Vice verkställande ledamot

Jacob Wallenberg

Ledamot

Marcus Wallenberg 

Ledamot

Ingrid Sundström
Verkställande ledamot