Stiftelsen

Stiftelsen för ekonomisk historisk forskning inom bank och företagande

Stiftelsen

Stiftelsen för Ekonomisk Historisk Forskning inom Bank och Företagande bildades 1994 och verksamheten finansieras med medel från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse samt Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond.

Stiftelsen har till sitt huvudsakliga ändamål att främja vetenskaplig forskning inom området bank och företagande.

För att möjliggöra sådan forskning avser Stiftelsen samla, organisera och vårda arkiv rörande Stockholms Enskilda Bank, närstående bolag, familjen Wallenberg samt vissa stiftelser. Stiftelsen ska därefter göra arkivmaterialet tillgängligt för vetenskaplig forskning inom ovannämnda område.

Under 2014 -2015 har Stiftelsen tillhandahållit arkivmaterial för varierande forskningsändamål till ett antal vetenskapliga forskare. Stiftelsen har även bidragit till utgivningen av Ulf Olssons bok Berättelsen om Gertrud ”Calle” Wallenberg. Mannerheims sista kärlek. Under perioden har också ett större projekt kring digitalisering av arkiv- och bildmaterial pågått.