Projektanslag 2013

Under 2013 har följande beviljats anslag av Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse:

Projektanslag

Handelshögskolan i Stockholm
Swedish House of Finance
Projekt: Forskningsverksamhet vid centret
Beviljat anslag: 15 000 000 kronor

Göteborgs universitet
Projekt: Taking science to the crowd: Researchers, programmers and volunteer contributors transforming science online
Beviljat anslag: 9 093 000 kronor

Lunds universitet
Projekt: Global innovation networks, regional variety and its impact on the innovativeness of firms and regions
Beviljat anslag: 8 449 000 kronor

Umeå universitet
Projekt: Fear and safety in policy and practice - Overcoming paradoxes in local planning
Beviljat anslag: 7 369 000 kronor

Lunds universitet
Projekt: The Making of Knowledge-based Metropolitan Economies: IT Start-ups in International Comparison
Beviljat anslag: 6 988 000 kronor

Handelshögskolan i Stockholm
Projekt: Understanding corporate credit markets
Beviljat anslag: 6 290 000 kronor Understanding corporate credit markets

Uppsala universitet
Projekt: Battles without Bullets: Exploring the Outcomes of Unarmed Insurrections
Beviljat anslag: 5 728 000 kronor

Linköpings universitet
Projekt: Strategies and Structures. A multi-disciplinary study of the preconditions for entrepreneurship among immigrants in Sweden.
Beviljat anslag: 5 347 000 kronor

Stockholms universitet
Projekt: Impact of the European Banking Union on the Internal market and the EMU
Beviljat anslag: 5 072 000 kronor

Södertörns högskola
Projekt: From the margins to the mainstream. Radical right parties and government formation in Europé
Beviljat anslag: 4 938 000 kronor

Göteborgs universitet
Projekt: Slacktivism? - The effects of social media on political activism” 
Beviljat anslag: 4 134 000 kronor

Södertörns högskola
Projekt: What is the use of “internationalisation” for transfer of knowledge and professional status?
Beviljat anslag: 3 787 000 kronor

Stiftelsen Institutet för Näringslivsforskning
Gästforskarstipendier
Beviljat anslag: 2 500 000 kronor

Umeå universitet
Projekt: From Reindeer Herder to Tourist Entrepreneur
Beviljat anslag: 3 682 000 kronor

Utrikespolitiska institutet
Projekt: Explaining Participation in the No-Fly Zone over Libya: Altruism, Realpolitik or Domestic Politics?” 2 000
Beviljat anslag: 2 000 000 kronor

Övriga anslag

Minnesota Historical Society
Online Access to Swedish American Newspapers
Beviljat anslag: 5 000 000 kronor

Gustavus Adolphus
Renovering och utbyggnad av Nobel Hall of Science 
Beviljat anslag: 5 000 000 kronor

Marcus Wallenbergs Stiftelse för främjande av skogsindustriell Vetenskaplig Forskning
Bidrag till pris inom skogsindustriell forskning 
Beviljat anslag: 2 500 000 kronor

SALK tennis
Ombyggnation i tennisklubben SALK
Beviljat anslag: 2 500 000 kronor

Centrum för Rättvisa
Stiftelsens fri- och rättighetsseminarium samt tillhörande studentverksamhet
Beviljat anslag: 1 900 000 kronor

Drottning Silvias Stiftelse för Forskning och Utbildning
Bidrag i anledning av H.M. Drottning Silvias 70-årsdag
Beviljat anslag: 1 250 000 kronor

Tidskriften Respons
Recensionstidskrift för humaniora och samhällsvetenskap
Beviljat anslag: 1 200 000 kronor

Stiftelsen för Ekonomisk Historisk Forskning inom Bank och Företagande
Verksamheten 2013 
Beviljat anslag: 1 200 000 kronor

Kungl. Krigsvetenskapsakademien
Försvarsforum - inför försvarsbeslutet 2015
Beviljat anslag: 1 150 000 kronor

Peterson Institute
Chair in honor of C. Fred Bergsten
Beviljat anslag: 670 000 kronor

Svenska Läkaresällskapet
Seminariet ”Global Health - beyond 2015”
Beviljat anslag: 500 000 kronor

Utrikespolitiska Institutet
Globalt maktskifte? en förstudie 
Beviljat anslag: 500 000 kronor

Centrum för Rättvisa
Traineeprogram för fri- och rättigheter
Beviljat anslag: 400 000 kronor

Raoul Wallenberg Academy for Young
Raoul Wallenbergs dag - KUB projektet
Beviljat anslag: 350 000 kronor