Projektanslag 2012

Projektanslag 2012

Under 2012 har följande beviljats anslag:

Stiftelsens forskarprogram för kliniskt verksamma läkare 2013
Beviljat anslag: 22 000 000 kronor

Kungl. Vetenskapsakademien
Projekt: Science and modernization in Sweden: An institutional approach to historicizing the knowledge society
Beviljat anslag: 16 000 000 kronor

Lunds universitet, juridiska institutionen
Projekt: Elder law - initiating a new interdisciplinary research environment on active ageing, social integration and the legal status of the elderly 
Beviljat anslag: 10 000 000 kronor

Lunds universitet, institutionen för kommunikation och medier
Projekt: Media Experiences and Rights
Beviljat anslag: 6 300 000 kronor

Lunds universitet, nationalekonomiska institutionen
Projekt: Alternative Financial Markets
Beviljat anslag: 5 500 000 kronor

Stockholms universitet, psykologiska institutionen
Projekt: Sound Cities: Computational Modelling of Urban Soundscape Quality
Beviljat anslag: 5 000 000 kronor

Göteborgs universitet, företagsekonomiska institutionen
Projekt: Improving effectiveness and efficiency in large Swedish firms through AIS
Beviljat anslag: 5 000 000 kronor

Stockholms universitet, Institutet för Internationell Ekonomi, projekt för internationalisering, post docs, gästforskare och gästprofessorer,
Beviljat anslag: 5 000 000 kronor

Stiftelsens symposieserie
högprofilsymposier under 2013 i anledning av Stiftelsens 50-årsjubileum
Beviljat anslag: 5 000 000 kronor

ICC Research Foundation 
byggnation och inredning vid ICC:s huvudkontor i Paris
Beviljat anslag: 4 200 000 kronor

Karolinska Institutet, institutionen för folkhälsovetenskap
Projekt: Mobile telemedicine and emergency care of injury in resource-poor settings
Beviljat anslag: 4 100 000 kronor

Uppsala universitet, institutionen för idé- och lärdomshistoria
Projekt: Brown networks among Swedish intellectuals during the interwar period and World War II
Beviljat anslag: 3 500 000 kronor

University of Minnesota Law School och Uppsala universitet
Minnesota/Uppsala Exchange Program in Law
Beviljat anslag: 3 500 000 kronor

Stellenbosch University i samverkan med Göteborgs universitet
Projekt: South African World Values Survey
Beviljat anslag: 2 593 000 kronor

Fulbright Commission
the Fulbright Distinguished Chair in alternative Energy, at Chalmers University
Beviljat anslag: 2 500 000 kronor

Uppsala universitet, juridiska institutionen
Academy for Junior Intellectual Property Researchers
Beviljat anslag:2 500 000 kronor

Marcus Wallenbergs Stiftelse för främjande av Skogsindustriell Vetenskaplig Forskning
bidrag pris inom skogsindustriell forskning
Beviljat anslag: 2 000 000 kronor

Föreningen Centrum för Näringslivshistoria
Projekt: Svenskt näringslivs historia i öster 
Beviljat anslag: 1 250 000 kronor

Stiftelsen för Ekonomisk Historisk Forskning inom Bank och Företagande
verksamheten 2012
Beviljat anslag: 1 209 000 kronor

Svenska Läkaresällskapet
seminariet Global Health - beyond 2015
Beviljat anslag: 1 000 000 kronor

Stockholms universitet, juridiska institutionen
adjungerad professur i associationsrätt
Beviljat anslag: 900 000 kronor

Centrum för rättvisa
bidrag till verksamheten
Beviljat anslag: 486 000 kronor

Anslag med anledning av Raoul Wallenbergåret

Raoul Wallenberginstitutet
The Raoul Wallenberg Visiting Chair in Human Rights and Humanitarian Law
Beviljat anslag: 7 500 000 kronor

Mu AB
”För mig finns inget annat val”- Raoul Wallenberg 1912-2012
Beviljat anslag: 1 746 000 kronor

Forum för levande historia
Projekt inom ramen för Raoul Wallenbergåret
Beviljat anslag: 960 000 kronor