Oscar Hansson

Oscar Hansson

Oscar Hansson är överläkare vid Minneskliniken i Malmö och docent vid Lunds universitet.

Alzheimer och Parkinson är sjukdomar som efter ett tag bryter ner hjärnan och medför mycket lidande för de sjuka och deras anhöriga. Att tidigt ställa rätt diagnos försvåras av att inledande symptom liknar andra sjukdomar.

Oscar Hansson ska i sin forskning, bland annat med hjälp av magnet- och PET-kamera, försöka identifiera nya biomarkörer i blod och ryggmärgsvätska som kan göra det möjligt att ställa en tidigare diagnos. Tidig diagnos ökar möjligheterna att hitta behandlingsmetoder som angriper sjukdomen innan hjärnan hunnit ta för stor skada. Det finns ännu inga behandlingar som bromsar eller botar Alzheimer och Parkinson.