Mattias Carlsten

Mattias Carlsten

Mattias Carlsten är ST-läkare på Hematologiskt Centrum, Karolinska Sjukhuset, dr och gruppledare för HERM vid institutionen för Medicin, Karolinska Institutet.

Insikten att kroppens immunförsvar kan attackera tumörer har kraftigt ökat intresset kring hur man kan styra immunceller mot tumören och specifikt öka deras antitumöraktivitet. Mattias Carlstens forskning har huvudsakligen rört de så kallade naturliga mördarcellerna, NK-cellerna, som kan döda tumörceller.

I sitt projekt avser Carlsten att via genterapi få NK-celler att uttrycka proteiner som gör att de kraftfullt riktar sin aktivitet mot lymfkörtelcancern lymfom. Målet är att ta gentekniken ett steg närmare kliniska tester i patienter.