Magnus Bäck

Magnus Bäck

Magnus Bäck är biträdande överläkare vid hjärtkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, och docent vid institutionen för medicin, Karolinska institutet.

Åderförkalkning, ateroskleros, är i dag den största orsaken till hjärt- och kärlsjukdomar. Det är också sjukdomar som ökar eftersom allt fler lever längre. Ateroskleros uppstår genom att fett, bindväv och blodkroppar lagras på insidan av blodkärlen något som kan leda till blodproppar.

Medan åderförkalkning är en åldersrelaterad sjukdom är förkalkning i hjärtklaffen, aortastenos, något som kan vara medfött eller uppkomma senare under livet.

En hypotes som Magnus Bäck ska undersöka är att den kroniska inflammationen som uppstår vid åderförkalkning och i hjärtklaffar vid aortastenos, beror på en brist av stoppsignaler som stimulerar inflammationens läkning. Bäck ska bland annat studera en grupp fettmolekyler för att öka förståelsen för likheter och olikheter i inflammationsprocessen. Det finns ännu inget specifikt antiinflammatoriskt läkemedel för ateroskleros och aortastenos, kirurgi är den behandlingsmetod som används i dag.