Anca Irinel Catrina

Anca Irinel Catrina

Anca Irinel Catrina är överläkare vid reumatologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset och docent vid institutionen för medicin, Karolinska Institutet

Ledgångsreumatism är en utbredd folksjukdom. Tidig och rätt behandling är viktig för att förhindra skador som i värsta fall kan leda till invaliditet. En klassisk hypotes är att skadorna uppstår på grund av en okontrollerad inflammation. En bakomliggande faktor tros vara att specifika antikroppar bildas. Dessa aktiverar molekylära mekanismer som bryter ned vävnad.

Anca Irinel Catrina kommer att studera vilka mekanismer som aktiveras i olika typer av vävnad när man tillsätter antikroppar som utvunnits ur patienters ledvätska samt på vilket sätt nuvarande och nya antireumatiska läkemedel påverkar dessa molekylära mekanismer. Det långsiktiga målet är att bidra med kunskap som gör det möjligt att skräddarsy behandlingsmetoder för varje enskild patient.