Korruption leder till sämre hälsa

I några av världens länder minskar korruptionen, men i många andra länder går utvecklingen åt fel håll.

Svenska innovationsföretag söker gärna internationella kontakter

Forskare i Lund vill förstå varför Sverige skiljer ut sig, och se hur företagen använder sina internationella kontakter.

Forskar om människors fåfänga

Massutbildning, statusjakt och omfattande konsumtion kan vara en delförklaring till att många människor mår dåligt.