Korruption leder till sämre hälsa

I några av världens länder minskar korruptionen, men i många andra länder går utvecklingen åt fel håll.

Klimatförändringar påverkar länders ekonomier olika

För en del länder kan förändringarna innebära ett ekonomiskt uppsving medan andra drabbas av mänskliga, naturmässiga och ekonomiska katastrofer.

Forskar om människors fåfänga

Massutbildning, statusjakt och omfattande konsumtion kan vara en delförklaring till att många människor mår dåligt.