Spel på surfplatta kan utveckla den matematiska förståelsen

Målet är att utveckla den matematiska förståelsen i tidig ålder.

Nya metoder mot mobbning söks i annorlunda forskningsprojekt

Ungas vardag dokumenteras med videokamera för att förebygga mobbning