Familjen Wallenberg har verkat i företagsamhetens tjänst sedan 1856 och stött svensk forskning sedan 1917. På denna sida försöker vi ge en sammanfattande bild av familjens engagemang och värderingar.

Ända sedan André Oscar Wallenberg för snart 160 år sedan grundade Stockholms Enskilda Bank (idag SEB), har familjen Wallenberg långsiktigt och engagerat arbetat i företagsamhetens och forskningens tjänst i Sverige och internationellt. Idag leds familjens engagemang av familjemedlemmar ur femte generationen. I det som i dagligt tal benämns Wallenbergsfären inbegrips ett 20-tal allmännyttiga stiftelser – Wallenbergstiftelserna, investmentbolagen Investor och FAM samt deras respektive innehav.

Till innehaven räknas några av Skandinaviens största och viktigaste bolag såsom ABB, AstraZeneca, Atlas Copco, Electrolux, Ericsson, EQT, Mölnlycke Health Care, Nasdaq, Saab AB, SAS, SEB, SKF, Stora Enso och Wärtsilä. Ägandet i bolagen ligger framförallt hos Investor och FAM där Wallenbergstiftelserna är majoritetsägare respektive helägare.  

 

 

 

Avsändare till denna webbplats är inget företag, organisation eller annan juridisk enhet. Texterna är en fristående beskrivning av engagemang som har familjen Wallenberg som gemensam nämnare. Här är några länkar till relaterade webbplatser: WallenbergstiftelsernaWallenberg Foundations ABInvestor och FAM. Söker du information om Raoul Wallenberg gå till: Raoul Wallenberg Academy

 

Verksamhetsöversikt

Verksamheter: Wallenbergstiftelserna, Investor och FAM

Familjens engagemang är i huvudsak kopplade till Wallenbergstiftelserna, Investor, FAM och de därtill knutna innehaven som beskrivs i korthet nedan. SEB, som grundades av André Oscar Wallenberg, har fortsatt en central roll i familjens engagemang.

Vägledande principer

Familjens engagemang genomsyras av en värdebas och ett antal vägledande principer som utvecklats under de senaste 150 åren. Som ledstjärna för allt arbete gäller att verka för det som är bäst för varje enskild verksamhet. 

Synen på styrelsearbete

Engagemanget utgår ifrån den svenska governance-modellen som innebär att styrelse och inte minst styrelsens ordförande utses av ägarna och har en betydande roll i att säkerställa rätt långsiktig strategi och rätt ledning. Ett antal nyckelprinciper ligger till grund för familjens engagemang i styrelsearbetet. 

Ägarförhållanden

Nedanstående översikt visar engagemangen och dess ägarförhållanden

Historik

Fem generationer i företagsamhetens tjänst

Familjen Wallenberg har varit verksam inom finansiering, företagande och välgörenhet under hela den svenska moderna historien, med industri, service och globalisering. Det började med André Oscar Wallenberg (1816-1886) som i trettioårsåldern tog avsked från sin karriär som sjöofficer för att engagera sig i det nya företagande som han sett växa fram utomlands...

Släktträd

I snart 160 år har en eller flera personer från fem generationer av familjen Wallenberg varit engagerade i verksamheter knutna till familjen.

Familjeföreträdare

Jacob Wallenberg

Jacob Wallenberg är ordförande i Investor och vice ordförande i FAM. Jacob är därutöver engagerad inom bland annat flyg, telekom samt elkraft- och automationsteknik som vice ordförande för SAS och Ericsson och som styrelseledamot i ABB. Han har en MBA från Wharton Business School på University of Pennsylvania. 

Marcus Wallenberg

Marcus Wallenberg är ordförande i FAM  och styrelseledamot i Investor. Marcus är därutöver engagerad inom bland annat bank & finans, försvarsindustrin och läkemedelsindustrin som ordförande för SEB och Saab AB, och som styrelseledamot i AstraZeneca. Han har en Bachelor of Science in Foreign Service från Georgetown University.

Peter Wallenberg Jr

Peter Wallenberg Jr är ordförande i Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, vice ordförande i Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse och styrelseledamot i Investor. Peter Jr är därutöver engagerad inom bland annat verkstadsindustrin samt hotell och konferens som styrelseledamot i Atlas Copco och Scania och som ordförande för The Grand Group. Han har en BSBA i Hotel Administration från University of Denver.

Peter Wallenberg

Peter Wallenberg (1926-2015) gick bort den 19:e januari 2015. Han var vid sin bortgång hedersordförande i Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse samt för Investor och Atlas Copco. Peter var också hedersdoktor vid bland annat Handelshögskolan i Stockholm, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, Uppsala universitet, Stockholms universitet och Georgetown University. Han hade en Jur Kand från Stockholms universitet.

Andrea Gandet

Andrea Gandet är styrelseledamot i Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond. Hon har studerat Hotel Administration på Ecole hôtelière de Lausanne.

Caroline Ankarcrona

Caroline Ankarcrona är styrelseledamot i Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond. Caroline leder projektet Resurseffektiva affärsmodeller – stärkt konkurrenskraft på Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). Hon har en Jur Kand från Lunds universitet.

Mariana Risberg

Mariana Risberg är styrelseledamot i Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse. Hon är civilekonom från Stockholms universitet.

sjätte generationen

Ansvariga för verksamheten är Peter Wallenberg Jr och Celia Pilkington.

Böcker

Ett urval böcker skrivna om medlemmar i familjen Wallenberg och som finansierats till del eller helt av Stiftelsen för Ekonomisk Historisk Forskning inom Bank och Företagande. Totalt omfattar Stiftelsens arkivmaterial cirka 2 000 löpmeter dokument, varav merparten härrör från Stockholms Enskilda Bank (1856-1971).

Läs mer

Läs mer

Läs mer

Läs mer

Läs mer

Läs mer

Info

Pressmeddelande

2015-04-30

kontakt

Oscar Stege Unger
oscar [dot] stege [dot] unger [at] wfab [dot] se

Laura Bergtoft
laura [dot] bergtoft [at] wfab [dot] se

+46 8-545 077 37