Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse

Verksamhetsberättelser

Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse

Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse har under 2013 beviljat närmare 136 miljoner kronor till olika forskningsprojekt och individstöd. Detta är det största beloppet som hittills delats ut under ett enskilt år.

Sedan grundandet, 1963, har forskningsanslag på närmare 1,7 miljarder kronor beviljats.