Beviljade anslag 2016

Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse

Beviljade anslag 2016

184 miljoner kronor till svensk forskning

Under 2016 har Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse beviljat anslag om drygt 184 miljoner kronor.

Totalt har 19 projektanslag beviljats beviljats samt två Wallenberg Scholars, ett program som avser att stödja och stimulera några av de mest framgångsrika forskarna vi svenska universitet. Dessutom har anslag till 3 Wallenberg Clinical Fellows beviljats, programmet som pågått under elva år har målet att stärka den kliniska forskningen i Sverige genom att ge det främsta unga kliniska forskarna goda möjligheter att kombinera forskning och klinisk verksamhet.

Stiftelsens profilområden är samhällsvetenskap, juridik samt program inom klinisk medicin.

Sedan Stiftelsens grundande har 2, 2 miljarder kronor beviljats i from av projekt, stipendieanslag och forskartjänster, varav nästan 771 miljoner under de senaste fem åren.

2016 beslutades om programmet ”Utbildning för ökad integration”, en tioårig satsning på utbildningsinsatser med målsättningen att förbättra integrationen i samhället. Programmet stöds av de tre största Wallenbergstiftelserna med 300 miljoner kronor i samarbete med bl.a. Kungl. Vetenskapsakademien, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien och Svenska Akademien.

Wallenbergstiftelserna

Under 2016 beviljade Wallenbergstiftelserna 2,1 miljarder kronor i anslag. Wallenbergstiftelserna är samlingsnamnet för ett antal Stiftelser grundade av familjemedlemmar, varav de tre största Stiftelserna är: Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond.