Svenska innovationsföretag söker gärna internationella kontakter

Forskare i Lund vill förstå varför Sverige skiljer ut sig, och se hur företagen använder sina internationella kontakter.

Korruption leder till sämre hälsa

I några av världens länder minskar korruptionen, men i många andra länder går utvecklingen åt fel håll.

Forskar om människors fåfänga

Massutbildning, statusjakt och omfattande konsumtion kan vara en delförklaring till att många människor mår dåligt.