Forskar om människors fåfänga

Massutbildning, statusjakt och omfattande konsumtion kan vara en delförklaring till att många människor mår dåligt.

Ny kunskap om invandrares företagande ska ersätta myterna

Martin Klinthäll är nyfiken på om företagandet bidrar till att jämna ut skillnader på arbetsmarknaden, eller om det i själva verket cementerar vissa strukturer i samhället.

Svenska innovationsföretag söker gärna internationella kontakter

Forskare i Lund vill förstå varför Sverige skiljer ut sig, och se hur företagen använder sina internationella kontakter.