Minskad regelbörda skapar ett bättre företagsklimat

I ett nytt forskningsprogram undersöks vilka regleringar som är de största hindren för en positiv utveckling.

De ser på lagar och regler genom äldres glasögon

Vid Lunds universitet bryts ny juridisk mark. Äldrerätten sätter fokus på en växande skara åldrande medborgare.