Vad påverkar en regerings hållbarhet – spelar politiken någon roll?

Det är två av de frågor som Johan Hellström och hans kollegor vill belysa i ett forskningsprojekt om representativ demokrati i Europa.

Nya möjligheter med en globaliserad ekonomi

En ökad integration med omvärlden innebär hot men framför allt möjligheter, visar forskning vid Institutet för Näringslivsforskning, IFN, i Stockholm.

Wallenbergpriset – en viktig sporre för unga matematiker

Priset delas ut av Svenska matematikersamfundet till löftesrika unga svenska matematiker.