Korruption leder till sämre hälsa

I några av världens länder minskar korruptionen, men i många andra länder går utvecklingen åt fel håll.

Forskar om människors fåfänga

Massutbildning, statusjakt och omfattande konsumtion kan vara en delförklaring till att många människor mår dåligt.

Det uppkopplade vardagslivet – bekvämt eller stressigt?

Hur påverkar det vårt vardagsliv och vår livskvalitet? Forskare i Göteborg ska undersöka saken.