Utbildningssatsningar för minskat utanförskap

De tre största Wallenbergstiftelserna satsar 300 miljoner kronor på programmet ”Utbildning för ökad integration”.

Läs mer om de olika utbildningsinsatserna

Nytt centrum för finansforskning siktar högt

Finanskrisens kalla vindar började dra fram över världen 2008. Den ekonomiska turbulensen har ökat behovet av forskning som kan utreda orsakerna till krisen.

Forskar om människors fåfänga

Massutbildning, statusjakt och omfattande konsumtion kan vara en delförklaring till att många människor mår dåligt.

Korruption leder till sämre hälsa

I några av världens länder minskar korruptionen, men i många andra länder går utvecklingen åt fel håll.