Ny kunskap om invandrares företagande ska ersätta myterna

Martin Klinthäll är nyfiken på om företagandet bidrar till att jämna ut skillnader på arbetsmarknaden, eller om det i själva verket cementerar vissa strukturer i samhället.

Svenska innovationsföretag söker gärna internationella kontakter

Forskare i Lund vill förstå varför Sverige skiljer ut sig, och se hur företagen använder sina internationella kontakter.

Korruption leder till sämre hälsa

I några av världens länder minskar korruptionen, men i många andra länder går utvecklingen åt fel håll.