Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse inbjuder forskare vid svenska universitet att söka anslag avseende forskning angående konsekvenser relaterade till autonoma system och AI.

Sista ansökningsdag  1 april 2019

Läs mer

Klimatförändringar påverkar länders ekonomier olika

För en del länder kan förändringarna innebära ett ekonomiskt uppsving medan andra drabbas av mänskliga, naturmässiga och ekonomiska katastrofer.

Minskad regelbörda skapar ett bättre företagsklimat

I ett nytt forskningsprogram undersöks vilka regleringar som är de största hindren för en positiv utveckling.