Styrelsen

Styrelsens ledamöter:

Peder Wachtmeister
Peder Wachtmeister
Ordförande
Göran Sandberg
Göran Sandberg
Vice verkställande ledamot
Caroline Ankarcrona
Caroline Ankarcrona
Ledamot
Andrea Gandet
Andrea Gandet
Ledamot
Sven Strömqvist
Sven Strömqvist
Ledamot
Ingrid Sundström
Verkställande ledamot

Martina Wallenberg
Suppleant