Projektanslag 2014

Projektanslag 2014

Under 2014 har följande anslag beviljats till projektanslag samt barn- och ungdomsprojekt:

Projektanslag     

Lunds universitet, institutionen för kulturvetenskaper
Projekt: The Rise of the New Big Science: Opportunities and challenges for nations, universities and science
Beviljat anslag: 5 000 000 kronor

Stockholms universitet, Psykologiska institutionen
Projekt: Improving psychotherapeutic competences using perceptuell socioemotional training procedures
Beviljat anslag: 5 000 000 kronor

Lunds universitet, avdelningen för kognitionsvetenskap
Projekt: Supporting Students' Productive Choices When Learning Gets Difficult
Beviljat anslag: 5 000 000 kronor

Göteborgs universitet, institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande
Projekt: Promoting Student Green Action through Climate and Ocean Literacy
Beviljat anslag: 4 978 000 kronor

Umeå universitet, institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik
Projekt: Learning Mathematics by Imitative or Creative Reasoning
Beviljat anslag: 4 537 000 kronor

Stockholms universitet, institutionen för mediestudier
Projekt: Existential Terrains: Memory and Meaning in Cultures of Connectivity
Beviljat anslag: 4 496 000 kronor

Umeå universitet, institutionen för språkstudier
Projekt: Raising Awareness through Virtual Experiencing (RAVE) - developing methods for revealing linguistic stereotyping using digital media
Beviljat anslag: 4 489 000 kronor

Stockholms universitet, institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
Projekt: How can teachers support the development of scientific literacy through teaching about risk and risk-assessment?
Beviljat anslag: 3 931 000 kronor

Lunds universitet, Språk- och litteraturcentrum
Projekt: The language melody game (LMG): Learning Swedish word accents using IT and digital media
Beviljat anslag: 3 791 000 kronor

Uppsala universitet, institutionen för pedagogik, didaktik, utbildningsstudier
Projekt: Talking and texting on the move: Exploring children's media literacy practices in peer groups 
Beviljat anslag: 3 308 000 kronor

Luleå tekniska universitet, Konst, kommunikation och lärande
Projekt: Matching Reading Strategies with Purposes and Text Types
Beviljat anslag: 3 060 000 kronor

Stiftelsens program för Barn- och ungdomsprojekt

KFUK-KFUM Uppsala  
Projekt: Pilotprojekt för funktionshindrade barn "Vattenskoj på Alnäs" med fokus på segling och paddling

Kungl Ingenjörsvetenskapsakademien  
Projekt: Aspekter på energi – klassrumsexperiment

Insamlingsstiftelsen Choice  
Projekt: Projektledare som ska arbeta med att starta upp TUTCH-utbildningar i Uppsala, Örebro och Göteborg

Högskolan Kristianstad   
Projekt: Att förebygga psykisk ohälsa hos ungdomar med hjälp av systematiska skolbaserade insatser – en utvärderingsstudie i skolmiljö

Göteborgs universitet   
Projekt: Development of pleasant touch perception in children

Ridskolan Strömsholm   
Projekt:
Ridskolan - en plantskola för morgondagens ledare

Föreningen Glädjeverkstan   
Projekt: Clown i vården

Hiv-Sverige   
Projekt:
Självhjälpsgrupper för barn och familjer som lever med hiv 2014

RG Aktiv Rehabilitering   
Projekt:
Nordiskt Ryggmärgsskadeläger för ungdomar

Scouterna   
Projekt:
Svenska kontingenten till Världsscoutjamboreen i Japan 2015

Karolinska Institutet   
Projekt:
Early interventions among young people at risk: Internet-based treatment of non-suicidal self-injury

Mind 
Projekt:
Självmordsupplysningen - ökad satsning för att förebygga ungas självmord via nätet

Övriga anslag 

Föreningen Drottningholmsteaterns Vänner
Opera Jubilate
Beviljat anslag: 2 500 000 kronor

Gastronomiska Stiftelsen, Uppsala universitet
Kunskapsstöd till gastronomisk forskning
Beviljat anslag: 1 500 000 kronor

RAU, Rektorsakademin Utveckling
Rebel Learners
Beviljat anslag: 1 500 000 kronor

UMAF
Utbildning av Ungdomsambassadörer i Sverige
Beviljat anslag: 1 000 000 kronor

Stiftelsen för Ekonomisk Historisk Forskning
Verksamhet 2014
Beviljat anslag: 843 000 kronor

Stiftelsen KFUM Söder Fryshuset
Förvärv av fastighet
Beviljat anslag: 25 000 000