Projektanslag 2013

Projektanslag 2013

Under 2013 har följande anslag beviljats till projektanslag, barn- och ungdomsprojekt samt projekt inom lärande- och informationsteknik:

Stockholms universitet, barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen och Friends, projektet ” Bullying as discursive practice”, 8 000 000 kronor

Lunds universitet, institutionen för semiotik, ”The Making of Them and Us. Cultural Encounters Conveyed Through Pictorial Narrative”, 5 340 000 kronor

Stockholms universitet, historiska institutionen, ”Scientific Personae in Cultural Encounters in Twentieth Century Europe (SPICE)”, 5 000 000 kronor

Ung Företagsamhet, Entreprenörskap i den nya gymnasieskolan, 5 000 000 kronor

Umeå universitet, institutionen för idé och samhällsstudier, ”Experiences of disabilities in life and on-line”, 5 000 000 kronor

Umeå universitet, institutionen för idé- och samhällsstudier, ”MOBIMA - Mobile Imaging in Archaeology”, 4 343 000 kronor

Göteborgs universitet, institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, 
”Game-enhanced learning environments for development of flexible arithmetic competence”, 4 200 000 kronor

Uppsala universitet, institutionen för freds- och konfliktsforskning, ”Demagogues of hate or shepherds of Peace?”, 4 154 000 kronor

Uppsala universitet, historiska institutionen, ”The gender and work database”,
4 092 000 kronor

Stockholms universitet, institutionen för lingvistik, ”The impact of vocal emotion on early word learning”, 4 087 000 kronor

Göteborgs universitet, institutionen för tillämpad informationsteknologi, ”Designing interactive assistive touch technlologies for childern with intellectual disabilities”,
4 000 000 kronor

Göteborgs universitet, institutionen för svenska, Språkbanken, “MAÞiR: Methods for the automatic Analysis of Text in digital Historical Resources”, 3 393 000 kronor

Södertörns högskola, institutionen för kultur, estetik och kommunikation, ”Händelsens litteraturhistoria”, 3 342 000 kronor

Umeå universitet, sociologiska institutionen, ”Social Media as Shared Spaces for Collective Coping”, 3 153 000 kronor

Drottning Silvias Stiftelse - Care about the children, 2 000 000 kronor

Stiftelsens program för lärarfortbildning, 2 000 000 kronor

Stiftelsens program inom barn- och ungdomsprojekt, 2 000 000 kronor

Gustavus Adolphus College, ”International Student Internship Program in Sweden”,
1 300 000 kronor

Drottning Silvias Stiftelse för Forskning och utbildning, donation i anledning av
H.M. Drottningens 70-årsdag, 1 250 000 kronor

Stiftelsen för Ekonomisk Historisk Forskning inom Bank och Företagande,
verksamheten 2013, 1 200 000 kronor

Visualiseringscenter C, Rymdresan, 1 000 000 kronor

Kungl. Örlogsmannasällskapet, ”Vidmakthållande och förnyelse av akademiens bibliotek i Karlskrona”, 500 000 kronor

Sophiahemmet ideell förening, forskningsstipendier 100 000 kronor

Barn- och ungdomsprojekt

Rinkebyakademien, ”Rinkebyakademien”

Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor, ”Internationellt utbyte på högstadium och gymnasium”

Hidde Iyo Dhaqan, ”Urban biodling och pedagogik i närmiljö”

Stockholms Stadsmission, ”Ungas Egenmakt”

Glädjeverkstan, ”Clown i vården”

Högskolan Kristianstad, ”Att förebygga psykisk ohälsa hos ungdomar med hjälp av skolbaserade insatser”

KFUM Fryshuset, ”Barn till Ensamma Mammor”

Stiftelsen Alfons Åbergs Kulturhus, ”Världsunik design ur ett barnperspektiv”

Kunskapsskolan, ”Summer Science Camp”

Fabriken Ekerö, ”Boost Ekerö”

Inom Stiftelsens program för Lärande och Informationsteknik

Karolinska Institutet, institutionen för neurovetenskap, projektet ”Digital kognitiv och matematisk intervention - DIKOM projektet”

Linnéuniversitetet, institutionen för psykologi ”Alternativt stöd för elever med läs- och skrivsvårigheter i grundskolan och gymnasiet; ett möjligt åtgärdsgenombrott”

Stig Hagström stipendiet - post-doc vid Stanford university

Ivan Carabante, Woods Institute for Environmental
Chunze Yuan, Chemical department