Projektanslag 2012

Projektanslag 2012

Under 2012 har följande anslag beviljats till projektanslag, barn- och ungdomsprojekt samt projekt inom lärande- och informationsteknik:

Umeå universitet, Konstnärligt Campus, utrustning av fysiskt-digitala verkstäder,
10 000 000 kronor

Kommunstyrelsen Trollhättan, förvärv av SAAB bilmuseum inkluderande barn- och ungdomsaktiviteter, 6 000 000 kronor

Lunds universitet, Humanistlaboratoriet, utrustning av digitala klassrum “EyeLearn”,
6 000 000 kronor

Stockholms universitet, nationalekonomiska institutionen, projektet “Long-run Effects of Educational Interventions” 6 000 000 kronor

Stockholms universitet, institutionen för lingvistik, projektet “Modelling infant language acquisition from parent-child interaction”, 5 000 000 kronor

Umeå universitet, institutionen för kultur- och medievetenskaper, projektet “Epidemics, Vaccination and the Power of Narratives”, 5 000 000 kronor

Stiftelsens program inom lärande, 5 000 000 kronor

Enskilda Gymnasiet, projektet ”En skola i världsklass”, 4 500 000 kronor

Malmö högskola, avdelningen för lärande och samhälle, projektet “The relation between trends on large-scale science studies and how teaching and learning are constituted in science classrooms”, 3 988 000 kronor

Lunds universitet, språk- och litteraturcentrum, projektet “Lund Digital Information System of Contextualized Typology”, 3 926 000 kronor

Linköpings universitet, IDA/HCS, projektet “Mining textual data for simplified reading”,
3 875 000 kronor

Lunds universitet, språk- och litteraturcentrum, projektet “Multi-modal levels of prominence”, 3 055 000 kronor

Stiftelsen Svenska Institutet i Rom, projektet ”Pompeian Experiences”, 2 000 000 kronor

Stiftelsen för Ekonomisk Historisk Forskning inom Bank och Företagande, verksamheten 2012, 1 209 000 kronor

Kungl. Musikaliska akademien, projektet ”Levande Musikarv”, 1 000 000 kronor

Måltidsakademiens Biblioteksstiftelse, litteraturinköp, 1 000 000 kronor

Skogsindustrierna/Industrihistoriska Utskottet, skriftserien ”Papper och massa i Skåne, Halland, Blekinge och Gotland”, 300 000 kronor

Barn- och ungdomsprojekt

Stockholms Scoutdistrikt, Vässarö, förläggningsstugor Väderlekshusen, 650 000 kronor

Ersta Diakoni, Nya vägar till stöd för barn i familjer med missbruk och beroende,
500 000 kronor

Föreningen Psykisk Hälsa, projekt för att förebygga psykisk ohälsa och självmord bland unga vuxna via nätet. "prataomlivet.se", 450 000 kronor

Tjejzonen, ge fler tjejer möjligheter att chatta med Tjejzonen, 400 000 kronor

Maskrosbarn, Sommarläger, 400 000 kronor

Stiftelsen Berättarministeriet, skrivarverkstad i Husby och verksamheten i Södertälje,
400 000 kronor

Kunskapsskolan, Summer Science Camp, 300 000 kronor

Insamlingsstiftelsen Stella, utveckling och utbildning av handledning för mentorer för stöd till unga flickor, 250 000 kronor

Stiftelsen A Non Smoking Generation, projektet ”Oberoende”, 250 000 kronor

KFUM Örebro, berikning av utemiljön på kolonigården Vettra, 200 000 kronor

Uddevalla kommun, Friluftsliv för unga i Uddevalla  (FRUU), 200 000 kronor

Uppsala KFUK-KFUM, dagläger på KFUM Alnäs för barn och ungdomar med funktionshinder, 100 000 kronor

Kulturföreningen Fabriken, barn- och ungdomsaktiviteter Ekerö, 100 000 kronor

Högskolan Kristianstad, en utvärderingsstudie i skolmiljö om att förebygga psykisk ohälsa hos ungdomar, 37 000 kronor

Kajan Friskola, övernattning i Fjällnora för Högstadieelever i Träningsskolan, 7 000 kronor

Kajan Friskola, möjlighet att åka till Eda Lägergård för elever från Kajans Friskola,
5 000 kronor

Projekt inom lärande och informationsteknik 

Lunds universitet, logopedi, foniatri, audiologi, projektet ”Öka skrivlusten! Tangentbordsloggning och kamratobservation - nya verktyg för textskapande hos barn”,
4 500 000 kronor

Hässleholms kommun, projektet ”Furutorp goes digital”, 3 000 000 kronor

Västra Ramlösa skola, projektet ”Virtuell värld möter autentisk värld i ett sinnligt och samlat lärande”, 1 300 000 kronor