Teknik för lärande i ett pedagogiskt sammanhang

Elevernas inlärning och studieresultat kan förbättras genom informations- och kommunikationsteknik kopplad till en god pedagogik Stiftelsen har instiftat ett program där skolor och universitet kan söka medel för projekt inom Lärande och Informationsteknik.

Målsättningen med programmet är att lyfta fram olika tekniker och metoder för undervisning på grundskola och gymnasium – även särskolor – och att förverkliga dessa i konkreta klassrumsanpassade verktyg som i det dagliga arbetet verkar stimulerande för både elever och lärare.

Projekten kan omfatta viss teknik och metodutveckling, men fokus ligger på implementering i skolan. Projektbeskrivningen ska tydligt beskriva hur teknologin sätts in i ett genomtänkt pedagogiskt sammanhang. Det ska även tydligt framgå hur projektet förväntas förbättra elevernas inlärning och förmåga att förstå och lösa problem.

Användning av sociala medier

De barn som nu börjar skolan har växt upp med den digitala tekniken. Sociala nätsajter som Facebook och Myspace, och mobiltelefoner med internet och tv är inget konstigt för dem.

– Här är det viktigt att skolan förmår hänga med och kan dra nytta av de möjligheter som den nya tekniken tillhandahåller, säger Sven Strömqvist, professor i lingvistik vid Lunds universitet och ledamot av Stiftelsens styrelse.

– Det är fascinerande att se hur barn och ungdomar kan lägga mycket tid och energi på att klara ett svårt datorspel. Om vi kan utgå från detta intresse hos ungdomarna och erbjuda teknik för lärande som utnyttjar datorspelets form så kanske de lägger lika mycket energi på att spela spel för att lära sig matematik eller tänka kreativt kring naturvetenskapliga problem. Här finns fantastiska möjligheter för skolan.

Skolor och universitet

Tanken är att projekten ska vara ett samarbete mellan en skola å ena sidan och universitet och högskolor å den andra.

– För att det ska bli riktigt bra skjuts på utvecklingen i universitetsvärlden och på forskningen om lärande behövs det en mycket mer intim relation mellan forskning på universitetsnivå och utveckling på skolnivå. Vi tror att de goda exemplen, små eller stora projekt, kan bli inspirerande även för skolor som inte deltar i projekten.

Ett sätt kan vara att integrera skolämnen i redan befintliga tekniska plattformar. Sven Strömqvist framhåller att många elever redan i dag har tillgång till avancerad teknik i tonårsrummet, som datorer och mobiltelefoner. Lärandet sker hela tiden, inte bara i det fysiska klassrummet. En annan strategi är att utveckla de möjligheter som finns i den digitala tekniken.

– Vi måste på allvar leva oss in i de möjligheter som ligger i det digitala mediet. Det går inte att återskapa en gammal vanlig bok på internet, utan i stället spelar till exempel visualiseringar och simuleringar en viktig roll.