Utlysningar

Utlysningar

Forskningsprojekt av hög vetenskaplig potential

Stiftelsen stödjer företrädesvis projekt inom områdena humaniora och lärande. Prioriterade projekt omfattar nya forskningsområden och forskning av gränsöverskridande karaktär gärna med inriktning mot IT och digitala media. Projekten skall vara fokuserade till en sammanhållen vetenskaplig frågeställning.

Riktlinjer Projektanslag 

Sista ansökningsdag är den 1 april varje år.