Projektanslag

Projektanslag

Stiftelsen stödjer projekt av hög vetenskaplig potential. Projekten ska vara fokuserade till en sammanhållen vetenskaplig frågeställning.

Ett projekt ska ha en fristående målsättning och inte endast utgöra tilläggsfinansiering till löpande verksamhet eller andra påbörjade projekt. Ett normalprojekt har en budget mellan 1 till 5 miljoner kronor med en löptid på tre till fem år.

Sista ansökningsdag är den 1 april varje år.

Stiftelsen beviljar företrädesvis anslag inom ämnesområdena humaniora och lärande samt samhällsvetenskap. Prioriterade projekt omfattar nya forskningsområden och forskning av gränsöverskridande karaktär gärna med inriktning mot IT och digitala media.

Riktlinjer projektanslag:

  • Anslag beviljas företrädesvis inom områdena humaniora och lärande
  • Prioriterade projekt omfattar nya forskningsområden och forskning av gränsöverskridande karaktär gärna med inriktning mot IT och digitala media
  • Avser forskarinitierade projekt av högsta internationella standard.
  • Projektet ska vara fokuserat till en sammanhållen vetenskaplig frågeställning.
  • Anslaget ska) inte utgöra tilläggsfinansiering till löpande verksamhet och/eller andra påbörjade projekt.
  • Huvudsökanden ska ha fast anknytning till svenskt lärosäte
  • Normalprojekten bör ha en budget mellan 1 till 5 miljoner kronor med en löptid på tre till fem år.
  • Anslag till utrustning som är nödvändig för projektet beviljas genom finansiering av avskrivningskostnader.
  • Ett projekt kan maximalt prövas för anslag vid tre separata ansökningstillfällen.

Anslag till utrustning beviljas i normalfallet endast som en del av ett projekt där kostnad för utrustningen är direkt relaterad till projektets vetenskapliga verksamhet. Utrustning som finansieras som en del av projektkostnaden ska avskrivas under projektets löptid.

Publicering

Forskning finansierad av Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond ska publiceras med open access. Forskningsresultat ska alltså vara fria att läsa och ladda ner från Internet. Publicerade artiklar ska arkiveras i öppet sökbara databaser. Merkostnad för detta kan tas upp som en direkt kostnad i projektansökningar.