Spel på surfplatta kan utveckla den matematiska förståelsen

Målet är att utveckla den matematiska förståelsen i tidig ålder.

Vaccinering vid epidemier – i spåren efter svininfluensan

Etnologen Britta Lundgren studerar hur följderna av massvaccineringen påverkat tilliten till myndigheter och inställningen till vaccinationer.

På språkjakt i Amazonas regnskogar

Forskare vid Lunds universitet bygger upp en unik språkdatabas över minoritetsspråk och mindre kända språk.