Är det språkförbistring bakom svenska elevers dåliga resultat i naturvetenskap?

Anders Jakobsson vid Malmö högskola leder ett projekt som ska ta reda på orsakerna till de försämrade resultaten inom NO-ämnena.