Kvinnors ekonomiska betydelse under 1600-talet större än man trott

Vill man förstå marknadens expansion redan under 1600- och 1700-talen så är det centralt att närmare studera kvinnors arbete.

På språkjakt i Amazonas regnskogar

Forskare vid Lunds universitet bygger upp en unik språkdatabas över minoritetsspråk och mindre kända språk.

Nya metoder mot mobbning söks i annorlunda forskningsprojekt

Ungas vardag dokumenteras med videokamera för att förebygga mobbning