Utbildningssatsningar för minskat utanförskap

De tre största Wallenbergstiftelserna satsar 300 miljoner kronor på programmet ”Utbildning för ökad integration”.

Läs mer om de olika utbildningsinsatserna

På språkjakt i Amazonas regnskogar

Forskare vid Lunds universitet bygger upp en unik språkdatabas över minoritetsspråk och mindre kända språk.

Kvinnors ekonomiska betydelse under 1600-talet större än man trott

Vill man förstå marknadens expansion redan under 1600- och 1700-talen så är det centralt att närmare studera kvinnors arbete.

Spel på surfplatta kan utveckla den matematiska förståelsen

Målet är att utveckla den matematiska förståelsen i tidig ålder.