Spel på surfplatta kan utveckla den matematiska förståelsen

Målet är att utveckla den matematiska förståelsen i tidig ålder.

Digital utbildningsplattform fostrar framtidens entreprenörer

Kanske växer framtidens Ikea, H&M och Spotify fram redan på gymnasiet. Entreprenörskap är numera en del av läroplanen.