Är det språkförbistring bakom svenska elevers dåliga resultat i naturvetenskap?

Anders Jakobsson vid Malmö högskola leder ett projekt som ska ta reda på orsakerna till de försämrade resultaten inom NO-ämnena.

Vaccinering vid epidemier – i spåren efter svininfluensan

Etnologen Britta Lundgren studerar hur följderna av massvaccineringen påverkat tilliten till myndigheter och inställningen till vaccinationer.

På språkjakt i Amazonas regnskogar

Forskare vid Lunds universitet bygger upp en unik språkdatabas över minoritetsspråk och mindre kända språk.