Digital utbildningsplattform fostrar framtidens entreprenörer

Kanske växer framtidens Ikea, H&M och Spotify fram redan på gymnasiet. Entreprenörskap är numera en del av läroplanen.

På språkjakt i Amazonas regnskogar

Forskare vid Lunds universitet bygger upp en unik språkdatabas över minoritetsspråk och mindre kända språk.

Spel på surfplatta kan utveckla den matematiska förståelsen

Målet är att utveckla den matematiska förståelsen i tidig ålder.