Digital utbildningsplattform fostrar framtidens entreprenörer

Kanske växer framtidens Ikea, H&M och Spotify fram redan på gymnasiet. Entreprenörskap är numera en del av läroplanen.

Om konsten att lära sig ett nytt språk

Hon fördjupa sina studier kring vuxnas inlärning av nya språk.