Digital utbildningsplattform fostrar framtidens entreprenörer

Kanske växer framtidens Ikea, H&M och Spotify fram redan på gymnasiet. Entreprenörskap är numera en del av läroplanen.

På språkjakt i Amazonas regnskogar

Forskare vid Lunds universitet bygger upp en unik språkdatabas över minoritetsspråk och mindre kända språk.