På språkjakt i Amazonas regnskogar

Forskare vid Lunds universitet bygger upp en unik språkdatabas över minoritetsspråk och mindre kända språk.

Nya metoder mot mobbning söks i annorlunda forskningsprojekt

Ungas vardag dokumenteras med videokamera för att förebygga mobbning