Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

Verksamhetsberättelser

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

Verksamhetsberättelse 2015

Under 2015 har Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse beviljat anslag för 1,7 miljarder kronor avseende forskningsprojekt, infrastruktur och individanslag. De första Clinical Scholars utsågs under året.