Styrelsen

Stiftelsens styrelse har det yttersta ansvaret för förvaltningen vilket innefattar utdelning av anslag samt kapitalförvaltning.

Stiftelsens dagliga verksamhet leds av den verkställande ledamoten som även ansvarar för vetenskaplig beredning och bedömning av ansökningar. För det senare arbetet anlitas även en rad externa experter. Styrelsen beslutar vilka ansökningar som beviljas.

Styrelsen

Peter Wallenberg Jr
Ordförande
Marcus Wallenberg
Vice ordförande
Göran Sandberg
Verkställande ledamot
Jacob Wallenberg
Ledamot
Caroline Ankarcrona
Ledamot
Kåre Bremer
Ledamot utsedd av Huvudmannarådet
Michael Treschow
Ledamot

Huvudmannaråd

Huvudmannarådet ges möjlighet att följa Stiftelsens verksamhet samt inkomma med önskningar och förslag som kan underlätta samordning mellan Stiftelsens verksamhet och svensk vetenskaplig forskning och utbildning.

I Huvudmannarådet ingår:
Svenska Akademien, Kungl. Vetenskapsakademien, Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, universiteten i Uppsala, Lund, Göteborg, Stockholm, Umeå, Luleå och Linköping samt Sveriges Lantbruksuniversitet, Karolinska Institutet, KTH, Chalmers tekniska högskola, Handelshögskolan i Stockholm.

Huvudmannarådet utser även en styrelseledamot samt Stiftelsens revisor.