Pressmeddelanden arkiv

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses 100 år 2017 – Jubileumsdonation till Science centers

31 januari 2017

Donationen på 150 miljoner kronor syftar till att skapa ökat intresse för teknik och naturvetenskap, framförallt bland Sveriges unga. Fem Science centers i landet får anslag till domteatrar – ett slags kunskapsfarkoster – där besökarna kan resa in i universum, människokroppen eller till andra... Läs mer

Satsning på unga forskare för att stärka svensk forskning

1 december 2016

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses satsning på unga forskare fortsätter med 29 nya Wallenberg Academy Fellows. De forskningsutmaningar som årets Academy Fellows tar sig an är viktiga framtidsfrågor som bland annat rör stora folksjukdomar och framtidens energiförsörjning. – Sedan programmet... Läs mer

22 framstående svenska forskningsprojekt delar på 752 miljoner kronor

5 oktober 2016

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har beviljat totalt 752 miljoner kronor till 22 forskningsprojekt som bedöms hålla högsta internationella klass och ha möjlighet att leda till framtida vetenskapliga genombrott. – Projektanslagen är den största årliga satsningen som Stiftelsen gör om man ser... Läs mer

Utbildningssatsningar för minskat utanförskap

30 maj 2016

Programmet ”Utbildning för ökad integration” är en tioårig satsning på utbildningsinsatser med målsättningen att förbättra integrationen i samhället. Programmet stöds av de tre största Wallenbergstiftelserna med 300 miljoner kronor i samarbete med Kungl. Vetenskapsakademien, Kungl... Läs mer

Fem svenska toppforskare blir Wallenberg Clinical Scholars 

13 april 2016

De fem kliniska forskarna studerar vanliga sjukdomar som Parkinson, njursvikt, benskörhet, demens och hjärt-kärlsjukdomar. Anslaget på 15 miljoner kronor vardera ger dem en möjlighet att fördjupa sin forskning och föra ut sina resultat i vården. Målet med forskningsprogrammet Wallenberg Clinical... Läs mer

Miljonanslag till matematiker

7 april 2016

15 framstående matematiker får anslag för att lyfta den svenska forskningen inom matematik tillbaka i den internationella toppen. Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har sedan 2014, tillsammans med Kungl. Vetenskapsakademien, stöttat den matematiska forskningen i Sverige genom Matematikprogrammet... Läs mer

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och Macchiarini fallet

8 februari 2016

Stiftelsen vill klargöra att Paolo Macchiarini inte har - och aldrig har haft - anslag från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, KAW. Macchiarini har vid tre tillfällen sökt projektanslag från Stiftelsen men inte beviljats anslag. Anledningen till att Stiftelsen tackas i vissa publikationer är att... Läs mer

Kraftsamling kring forskning om proteiner och biologiska läkemedel

11 december 2015

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har beslutat att anslå 320 miljoner kronor till ett forskningscenter för proteinforskning – Wallenberg Centre for Protein Research. Tillsammans med den satsning som görs av de ingående universiteten: Uppsala universitet, KTH och Chalmers samt AstraZeneca... Läs mer

Satsning på unga forskare – 29 nya Wallenberg Academy Fellows

3 december 2015

Årets Wallenberg Academy Fellows bedriver bland annat forskning om nya behandlingar av leukemi, om matematik som kan bana väg för kvantdatorer, om olika länders arbete med migranter och asylsökande samt om material som kan omvandla spillvärme till elektricitet. Wallenberg Academy Fellows är ett... Läs mer

Peter Wallenberg Jr invald i IVA

24 november 2015

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, valde vid den senaste akademisammankomsten in 15 nya akademiledamöter. Bland invalen märktes exempelvis Linköpings universitets rektor Helen Dannetun, ekonomijournalisten Johan Schück, Peter Wallenberg Jr, Indutrades vd Johnny Alvarsson och... Läs mer

Sidor