Wallenberg Scholars 2012

Wallenberg Scholars är ett program som avser att stödja och stimulera några av de mest framgångsrika forskarna vid svenska universitet. Anslaget, 15 miljoner kronor fördelat över fem år, får disponeras fritt.

Avsikten är att de utvalda forskarna ska kunna arbeta långsiktigt, med en mindre belastning att söka externa anslagsmedel och med en högre ambitionsnivå för att få ett ännu bättre internationellt genomslag för sin forskning. Anslaget ger också forskarna en möjlighet att satsa på djärvare och mer långsiktiga projekt. Nomineringen av forskarna görs av universiteten.

Wallenberg Scholars 2012:

Leif Andersson, professor i funktionsgenomik, Uppsala universitet
Tamsvin, hästar och kycklingar berättar om människans arv

Magnus Berggren, professor i organisk elektronik, Linköpings universitet
Han omvandlar elektroniska signaler till biologiska signaler

 Per-Olof Berggren, professor i experimentell endokrinologi, Karolinska Institutet
Med ögat som fönster för diabetesstudier

Christer Betsholtz, professor i vaskulär biologi, Uppsala universitet
Ny transportväg för läkemedel mot Alzheimers sjukdom

Thierry Coquand, professor i data- och informationsteknik, Göteborgs universitet
Datorer ska granska matematiska bevis

Per Delsing, professor i experimentell fysik, Chalmers tekniska högskola
Han tämjer ljusets krafter

Tobias Ekholm, professor i matematik, Uppsala universitet
Han rör sig på gränsen mellan matematik och fysik

Marianne Gullberg, professor i psykolingvistik, Lunds universitet
Om konsten att lära sig ett nytt språk

Carlos Ibáñez, professor i neurovetenskap, Karolinska Institutet
Molekyler med betydelse för fetma, diabetes och neurologiska sjukdomar

Mikael Käll, professor i fysik, Chalmers tekniska högskola
Han kastar nytt ljus över biologiska processer

Kerstin Lindblad-Toh, professor i komparativ genomik, Uppsala universitet
Hundens gener - nycklar till mänsklig sjukdom

Ove Nilsson, professor i skoglig genetik och växtfysiologi, Sveriges lantbruksuniversitet
Han vill förstå - och styra - träds blomning och tillväxt

Richard Neutze, professor i biokemi, Göteborgs universitet
Han filmar i molekylernas värld

Patrik Rorsman, professor i fysiologi, Göteborgs universitet
Förklaring till diabetikers svängiga blodsocker

Mathias Uhlén, professor i mikrobiologi, KTH
Människan ska få en innehållsförteckning

Gunnar von Heijne, professor i teoretisk kemi, Stockholms universitet
Modellerna med livets arkitektur