Wallenberg Academy Fellows 2016

Wallenberg Academy Fellows är den största privata satsningen på unga forskare i Sverige. Förutom att ge de främsta unga forskarna långsiktiga resurser, som innebär att de kan koncentrera sig på sin forskning, bidrar programmet till en ökad internationalisering av den svenska forskningsmiljön.

Programmet inrättades av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse i nära samarbete med fem kungliga akademier och 16 svenska universitet 2012. Universiteten nominerar forskare till programmet, akademierna utvärderar kandidaterna och presenterar de mest lovande forskarna för Wallenbergstiftelsen, som sedan gör det slutliga urvalet. Därefter tar universiteten långsiktigt ansvar för de utvalda forskarnas verksamhet.

Under 2016 har 29 nya Wallenberg Academy Fellows utsetts.Sedan programmet startade 2012 har totalt 150 unga forskare utsetts till Wallenberg Academy Fellows.

2016 års Wallenberg Academy Fellows: 
(I de fall det nominerande universitetet skiljer sig från forskarens nuvarande universitet återfinns det nominerande universitetet inom parentes). 

Naturvetenskap 

Dr Oscar Agertz, University of Surrey, England (Stockholms universitet) 
Kort om forskningen

Dr Yaowen Wu, Max Planck Institute, Dortmund, Tyskland (Umeå universitet) 
Kort om forskningen

Docent Karin Schönning, Uppsala universitet 
Kort om forskningen

Dr Georgios Dimitroglou Rizell, University of Cambridge, England (Uppsala universitet) 
Kort om forskningen

Dr Abraham Mendoza, Stockholms universitet 
Kort om forskningen

Dr Charles Melnyk, University of Cambridge, England (Sveriges lantbruksuniversitet) 
Kort om forskningen

Dr Sarah Greenwood, Stockholms universitet 
Kort om forskningen

Dr John Fitzpatrick, Stockholms universitet 
Kort om forskningen

Dr Björn Burmann, University of Basel, Schweiz (Göteborgs universitet) 
Kort om forskningen

Dr Agnese Bissi, Harvard University, USA (Uppsala universitet) 
Kort om forskningen

Samhällsvetenskap 

Docent Jonas Olofsson, Stockholms universitet 
Kort om forskningen

Dr Erik Mohlin, Lunds universitet 
Kort om forskningen

Dr Jutta Bolt, University of Groningen, Nederländerna (Lunds universitet) 
Kort om forskningen

Dr Giulia Andrighetto, European University Institute in Florence och the Institute of Cognitive Sciences and Technologies of the Italian National Research Council (Mälardalens högskola) 
Kort om forskningen

Teknik 

Docent Maria Tenje, Uppsala universitet 
Kort om forskningen

Docent Anna Martinelli, Chalmers tekniska högskola 
Kort om forskningen

Docent Emma Lundberg, KTH 
Kort om forskningen

Docent Christoph Langhammer, Chalmers tekniska högskola 
Kort om forskningen

Dr Shervin Bagheri, KTH 
Kort om forskningen

Docent Daniel Aili, Linköpings universitet 
Kort om forskningen

Medicin 

Dr Laura Baranello, National Institutes of Health, Bethesda, USA (Karolinska Institutet)
Kort om forskningen

Dr Niklas Björkström, Karolinska Institutet 
Kort om forskningen

Dr Vicente Pelechano García, Karolinska Institutet
Kort om forskningen

Dr Sidinh Luc, Dana-Farber/Boston Children’s Cancer and Blood Disorders Center, USA (Karolinska Institutet)
Kort om forskningen

Dr Sasan Zandi, University of Toronto, Kanada (Linköpings universitet) 
Kort om forskningen

Dr Fredrik Lanner, Karolinska Institutet 
Kort om forskningen

Dr Claudia Kutter, University of Cambridge, England (Karolinska Institutet) 
Kort om forskningen

Dr Olaf Bergmann, Karolinska Institutet 
Kort om forskningen

Humaniora 

Dr Antti Kauppinen, Tammerfors universitet, Finland (Göteborgs universitet) 
Kort om forskningen