Ansökan

Stiftelsen utlyser i huvudsak anslag inom två  kategorier; forskningsprojekt av hög vetenskaplig potential samt individuellt stöd till framstående forskare.

Stiftelsen kan också initiera strategiska projektanslag och stipendieprogram vissa år.

För att säkerställa att den bästa forskningen stöds tillämpar Stiftelsen en omfattande internationell utvärderingsprocess.

Mer information om anslagen finns under respektive anslagsrubrik i menyn.

Vem kan ansöka?

Anslag kan sökas av enskilda forskare eller forskargrupper knutna till landets universitet eller motsvarande. Ansökan kan även inges av universitetets eller högskolans ledning och de vetenskapliga akademierna.

Ansökningar från enskilda personer utan fast anknytning till en vetenskaplig institution behandlas ej. Anslag beviljas inte heller för egna studier utöver Stiftelsens ordinarie stipendieprogram.

Styrelsens beslut meddelas den sökande brevledes och beviljade anslag tillkännages, sedan styrelsens protokoll justerats, på dessa webbsidor.