Storsatsning på molekylärmedicinskt centrum vid Linköpings universitet

Läs pressmeddelandet

Könshormoner kan påverka vårt beslutsfattande

Wallenberg Academy Fellow Anna Dreber Almenberg forskar om samspelet mellan biologi och miljö ur ett ekonomiskt perspektiv.

Hopp om ny behandling mot hjärnsjukdomar

Med hjälp av den allt effektivare gensekvenseringstekniken kan forskare vid Karolinska Institutet analysera hela arvsmassan och koppla ett helhetsgrepp om de genetiska orsakerna.

Han städar upp i ekonomernas metoder

Metoder för att undersöka om det finns ett orsakssamband mellan två dataserier är en av de saker som Wallenberg Academy Fellow Joakim Westerlund vill förbättra.