Utbildningssatsningar för minskat utanförskap

De tre största Wallenbergstiftelserna satsar 300 miljoner kronor på programmet ”Utbildning för ökad integration”.

Läs mer om de olika utbildningsinsatserna

Han utforskar gränslandet mellan litteratur och musik

Wallenberg Academy Fellow Axel Englunds mål är att öka allas vår förståelse om oss själva och världen.

Kulturen gjorde oss till människor

Forskargruppen ska undersöka vad som fick människan att skilja sig från schimpansen för 6 eller 7 miljoner år sedan.

Nya teorier banar väg för framtidens material

Wallenberg Academy Fellow Johan Nilssons teoriforskning ökar förståelsen för en grupp material med speciella magnetiska och supraledande egenskaper.