1,8 miljarder kronor till forskning om autonoma system och mjukvaruutveckling

Läs pressmeddelandet

Studerar gravitationens dubbelnatur

Wallenberg Academy Fellow Henrik Johansson vill förena kvantmekaniken med Einsteins gravitationsteori.

De vill lösa mysteriet med nervcellernas utvecklig

De intresserar sig speciellt för hur det kommer sig att stamcellerna kan skapa så många olika sorters nervceller.

Han mäter demokrati på 400 sätt

Wallenberg Academy Fellow Staffan I Lindberg är en av fyra forskningsledare i det internationella projektet Varieties of Democracy.