Utbildningssatsningar för minskat utanförskap

De tre största Wallenbergstiftelserna satsar 300 miljoner kronor på programmet ”Utbildning för ökad integration”.

Läs mer om de olika utbildningsinsatserna

De söker nya strategier för effektivare behandling av bröstcancer

Med hjälp av en ny läkemedelsbindningsmetod (CETSA) ska de studera effekter av läkemedel på molekylär och cellulär nivå.

Detektivarbete kring barns medfödda sjukdomar

Som Wallenberg Clinical Scholar kommer Anna Wedell fortsätta sitt detektivarbete kring dessa sjukdomar.

Ingen vet hur cellen minns sin identitet

Forskare i Umeå försöker förstå hur minnet byggs upp och förs över från en generation till en annan.