1,8 miljarder kronor till forskning om autonoma system och mjukvaruutveckling

Läs pressmeddelandet

Kan supersymmetri förklara mörk materia?

Wallenberg Academy Fellow Sara Strandberg letar efter något som kanske inte ens finns: toppkvarkens supersymmetriska partner.

Optiska antenner som synliggör nanovärlden

Kvalificerad grundforskning med stora tillämpningsmöjligheter

Han utforskar den moderna människans släktträd

Wallenberg Academy Fellow, Mattias Jakobssons mål är att förstå vilka genetiska förändringar som varit avgörande för utvecklingen av människan.