En gemensam akilleshäl för tumörer?

Syreradikalerna ska vändas mot tumören och hindra sjuka celler från att dela sig.

Modellerar med livets arkitektur

Membranbundna proteiner styr över många skeenden i cellen och cirka hälften av alla läkemedel verkar via dessa - men varför ser proteinerna ut som de gör?