Se fler filmer om framstående, spännade forskning som får stöd av Stiftelsen.

Till filmsidan

De söker nya strategier för effektivare behandling av bröstcancer

Med hjälp av en ny läkemedelsbindningsmetod (CETSA) ska de studera effekter av läkemedel på molekylär och cellulär nivå.

Tar reda på varför snälla näsbakterier attackerar hjärnan

Wallenberg Academy Fellow Edmund Loh söker svaret på varför detta sker genom att studera små RNA-molekyler i bakterien.

Flödet av kol och vatten förklarar skogens tillväxt

Forskarna är intresserade av fördelningen mellan skogsekosystemets vattenavdunstning och trädens transpiration