Mönster i hjärnan visar vår rädsla för det okända

Wallenberg Academy Fellow Andreas Olssons forskning kan i framtiden ge oss nya verktyg för att hantera rädslor, allt från främlingsfientlighet till olika ångeststörningar.

Han vill bromsa utvecklingen av ALS-sjukdom

Länge var orsaken till ALS okänd, men Wallenberg Clinical Scholar Peter Andersen har hittat sjukliga klumpar av proteinet superoxiddismutas-1, SOD1, i nervceller hos drabbade.

Detektivarbete kring barns medfödda sjukdomar

Som Wallenberg Clinical Scholar kommer Anna Wedell fortsätta sitt detektivarbete kring dessa sjukdomar.