Fyra svenska toppforskare först ut som Wallenberg Clinical Scholars

Läs pressmeddelandet

Sveriges största satsning på matematiker fortsätter – 17 nya forskare får anslag

Läs pressmeddelandet

Bättre analysteknik ska visa proteinrörelser

Wallenberg Academy Fellow Sebastian Westenhoff utvecklar en ny teknik för att studera proteiner. Målet är att se hur proteinerna rör sig när de utför sitt arbete.

Ny ljusteknologi belyser orsaken till psykiska sjukdomar

Wallenberg Academy Fellow Marie Carlén ska med hjälp av optogenetik ta fram ny kunskap om hjärnans roll vid psykiska sjukdomar.

Studerar gravitationens dubbelnatur

Wallenberg Academy Fellow Henrik Johansson vill förena kvantmekaniken med Einsteins gravitationsteori.