1,8 miljarder kronor till forskning om autonoma system och mjukvaruutveckling

Läs pressmeddelandet

Kraftsamling bland teoretiker möjliggör djärva experiment

För att kunna dra nytta av de nya experimentella forskningsanläggningarnas vetenskapliga potential gäller det att inte försumma utvecklingen av nya teorier och modeller.

Optiska antenner som synliggör nanovärlden

Kvalificerad grundforskning med stora tillämpningsmöjligheter

Molekyler lagrar solenergi

Wallenberg Academy Fellow Kasper Moth-Poulsen tar fram teknik som skapar möjligheter att kunna använda solenergin när och var man vill.