Angående uppgifter i media om Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och Macchiarini fallet

Läs mer

Söker saknad materia i fjärran galaxer

Wallenberg Academy Fellow Matthew Hayes är mest intresserad av de galaxer som finns långt bort, i universums barndom.

Återskapar antika kanaler i Luxor

Wallenberg Academy Fellow Angus Graham försöker med hjälp av geoarkeologiska och geofysiska metoder rekonstruera forntida kanalsystem i Luxor.

Toner i språket ger lyssnaren ledtrådar

Wallenberg Academy Fellow Mikael Roll ska kartlägga vilka strukturer i hjärnan som ligger bakom fenomenet.