Ett helhetsgrepp om våra sinnen

Wallenberg Academy Fellow Johan Lundström menar att tiden är mogen att lära sig förstå hur syn, lukt, hörsel och känsel samverkar.

Permanent stoppad celldelning kan bana väg för ny cancerterapi

Forskare vid Karolinska Institutet ska nu undersöka om ett par av kroppens naturliga försvarsmekanismer mot cancer kan användas för att förbättra behandlingen av melanom.

Hon vill se hur nanotrådar växer

Wallenberg Academy Fellow Kimberly Dick Thelander konstruera ett mikroskop som visar exakt hur nanotrådar byggs upp.