535 miljoner till molekylärt medicinskt forskningscentrum vid Lunds universitet

Läs pressmeddelandet

Ny ljusteknologi belyser orsaken till psykiska sjukdomar

Wallenberg Academy Fellow Marie Carlén ska med hjälp av optogenetik ta fram ny kunskap om hjärnans roll vid psykiska sjukdomar.

I frontlinjen för forskning om mörk materia

Wallenberg Academy Fellow Jan Conrad vill ta reda på vad mörk materia består av.

Han mäter demokrati på 400 sätt

Wallenberg Academy Fellow Staffan I Lindberg är en av fyra forskningsledare i det internationella projektet Varieties of Democracy.