Magnetiskt spinn kan ge tusen gånger snabbare datorer

De vill utnyttja dynamiken i magnetiska material för att kunna lagra digital information snabbare och energisnålare.

Outforskade djup i hjärnan styr kroppsrörelser

Wallenberg Academy Fellow Gilad Silberbergs forskningen kan i framtiden bidra till att öka förståelsen av bland annat Parkinsons sjukdom.

Material för framtidens elektronik

Dirac-material som grafen har unika egenskaper och förväntas komma till stor nytta i nästa generation elektronik