Könshormoner kan påverka vårt beslutsfattande

Wallenberg Academy Fellow Anna Dreber Almenberg forskar om samspelet mellan biologi och miljö ur ett ekonomiskt perspektiv.

Bindningarna gör bakterien aggressiv

Wallenberg Academy Fellow Johan Malmström söker svaret på vad som skiljer bakterier som ger allvarliga sjukdomar från dem som inte gör det.

Grundläggande kemisk forskning om metaller och enzymer

Wallenberg Academy Fellow Martin Högbom studerar samspelet mellan metaller och enzym – kunskap som kan vara viktig för framtidens gröna energi.