Fem nya Wallenberg Clincal Scholars

Läs pressmeddelandet

Miljonanslag till matematiker – 15 framstående matematiker får anslag

Läs pressmeddelandet

Molekylära maskiner under lupp

Wallenberg Academy Fellow Sebastian Deindl försöker lista ut hur cellernas molekylära maskiner fungerar.

Han bygger framtidens material i datormodeller

Wallenberg Academy Fellow Paul Erhart vid Chalmers använder datormodeller för att studera hur värmen kan minskas, eller förvandlas till en tillgång.

De vill hitta stamcellernas startknapp

Hur går de från passiva till aktiva? Forskare i Lund och Stockholm söker svaret.