Han vill förstå – och styra – träds blomning och tillväxt

Världen har fått ny kunskap om växter och träds blomning och knoppsättning tackvare hans forskning på ett oansenligt ogräs

Atomernas värld ska avbildas i 3D

Målet med projektet är att ta fram en teknik som gör det möjligt att se hur atomerna är ordnade i tre dimensioner.

Magnetiskt spinn kan ge tusen gånger snabbare datorer

De vill utnyttja dynamiken i magnetiska material för att kunna lagra digital information snabbare och energisnålare.