Matematik som beskriver universums geometriska struktur

Wallenberg Academy Fellow Robert Berman studerar komplexa mikroskopiska strukturer och hoppas kunna förklara varför universum ser ut som det gör.

Med hopp om nytt läkemedel mot cancer

Genom att stänga av den signalväg som gör att cancerceller sprider tror forskarna att de funnit grunden för ett nytt läkemedel mot cancer .