Gigantisk kartläggning av människans maskineri

De kartlägger alla proteiner; alla de kuggar i det mänskliga maskineriet som omvandlar genritningen till en verklig och fungerande kropp.

Laserljus mäter utan att störa

Lundaforskarna ska utveckla laserdiagnostiken för helt nya områden.

Ett helhetsgrepp om våra sinnen

Wallenberg Academy Fellow Johan Lundström menar att tiden är mogen att lära sig förstå hur syn, lukt, hörsel och känsel samverkar.