Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses 100 år 2017
150 miljoner kronor i Jubileumsdonation till Science centers

Läs pressmeddelandet

Mer om jubileumet

Tar forskningen om membranproteiner till nästa nivå

Mer kunskap om dessa proteiners utseende kan ge bättre läkemedel.

Han går på djupet med blodkropparnas yta

Wallenberg Clinical Scholar Martin L. Olssons ska även studera röda blodkroppars roll vid infektioner och blodproppsbildning.

De utforskar de tyngsta ämnena i världen

Man måste hinna upptäcka och mäta dem innan de faller sönder.