Människan ska få en innehållsförteckning

Han vill förstå hur innehållsförteckningen för till exempel en njure eller en lever ser ut

Cellens skelett – ett outforskat område

En grupp Göteborgsforskare undersöka om elektromagnetisk strålning kan få cellens skelett i gungning.