Kommuniké Peter Wallenberg

Med djupt beklagande får styrelsen för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse meddela
att dess hedersordförande Ekon.dr Peter Wallenberg vid 88 års ålder stilla insomnat i sitt hem måndagen den 19 januari 2015.

Pressmeddelande
Peter Wallenberg 1926-2015

Nya idéer om plack kan ge fungerande demensmedicin

Wallenberg Academy Fellow Henrik Zetterberg följer ett nytt spår i jakten på att knäcka gåtan kring Alzheimers sjukdom

Hon vill se hur nanotrådar växer

Wallenberg Academy Fellow Kimberly Dick Thelander konstruera ett mikroskop som visar exakt hur nanotrådar byggs upp.

Hopp om ny behandling mot hjärnsjukdomar

Med hjälp av den allt effektivare gensekvenseringstekniken kan forskare vid Karolinska Institutet analysera hela arvsmassan och koppla ett helhetsgrepp om de genetiska orsakerna.