Wallenberg Clinical Scholars 2016

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse satsar närmare 600 miljoner kronor under en tioårsperiod på programmet Wallenberg Clinical Scholars. Satsningen kommer att omfatta 25 av landets bästa kliniker och kommer att löpa under tio år.

Målet med programmet är att stärka svensk klinisk forskning genom att identifiera de bästa kliniska forskarna, ge dem goda möjligheter att bedriva sin verksamhet och uppnå genomslag för forskningens resultat, både inom vetenskapen och vården.

Wallenberg Clinical Scholars är en del av den satsning på totalt 1,7 miljarder kronor som Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse gör för att stärka den medicinska forskningen och livsvetenskaperna, Life Science, under kommande tioårsperiod.

Programmet utlystes 2014 och nu offentliggörs den andra omgången Wallenberg Clinical Scholars.

Wallenberg Clinical Scholars 2016

Olle Melander, överläkare och professor vid Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet, har hittat flera biomarkörer i kroppen som bättre kan förutspå om en person kommer att utveckla hjärt-kärlsjukdom. Som Wallenberg Clinical Scholar ska han undersöka om dessa markörer kan vara direkt inblandade i sjukdomsutvecklingen genom att kartlägga om personer med genetiskt förhöjda nivåer oftare får hjärt-kärlproblem.
Läs mer om forskningen

Claes Ohlsson, överläkare och professor vid Institutionen för medicin, Göteborgs universitet, har med hjälp av storskaliga metoder för genanalys identifierat genförändringar som ökar risken för benskörhet, osteoporos. I dessa genetiska ledtrådar har han lyckats urskilja proteiner i kroppen som direkt påverkar risken för benbrott. Som Wallenberg Clinical Scholar kommer Claes Ohlsson att detaljstudera dessa proteiner. Hur skyddar de mot benbrott? Går det att utveckla ett läkemedel som förstärker deras positiva effekter i kroppen?
Läs mer om forskningen

Diana Karpman, överläkare och professor vid Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet, studerar de molekylära mekanismer som orsakar njursvikt. Som Wallenberg Clinical Scholar kommer Diana Karpman att undersöka om vesiklar kan bära inflammationsdrivande ämnen till njurarna. Hon kommer att försöka hitta substanser som kan stoppa olika skadliga vesiklar från att bildas och som kan hämma den skadliga immunreaktionen i njurarna. Behandlingar som räddar njurarna kan förlänga livet på patienterna med många år. 
Läs mer om forskningen

Per Svenningsson, biträdande överläkare i neurologi och professor vid Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, studerar proteiner som är centrala för utveckling av Parkinsons sjukdom. Som Wallenberg Clinical Scholar kommer han också att utforska läkemedel som potentiellt kan skydda hjärncellerna från att bli skadade. I dag finns mediciner som kan mildra sjukdomssymtom men inga som kan bromsa det nedbrytande förloppet av Parkinson.
Läs mer om forskningen

Miia Kivipelto, professor vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, har visat att det går att förebygga minnesstörningar med hjälp bland annat ändrad kost, fysisk träning, kognitiv träning samt normalisering av blodtryck och blodfetter. Som Wallenberg Clinical Scholar kommer hon bland annat att utveckla en plattform för högkvalitativa kliniska studier av demens. I arbetet ingår även att utveckla modeller för att bedöma en persons risk för demens, undersöka vilka mekanismer som driver sjukdomen och hur dessa kan motverkas genom olika former av åtgärder. 
Läs mer om forskningen