Nationellt viktig infrastruktur 2014

Mångmiljonsatsning på avancerade utrustning till svenska universitet

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har beviljat anslag om 203 miljoner kronor till nationellt viktig infrastruktur vid Sveriges universitet. Stiftelsen har under många år varit en stor finansiär av tyngre utrustning på svenska lärosäten och bidrar genom årets beslut med medel till viktig infrastruktur inom medicin, biologi, teknik, ekologi och geovetenskap.

I årets ansökningsomgång har Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet lyckats speciellt väl i konkurrensen och erhåller 114 miljoner kronor av beslutade 203 miljoner kronor.

Utlysningen avsåg utrustning som kan nyttjas av forskare vid flera svenska universitet.

Anslag för nationellt viktig infrastruktur 2014:

Chalmers tekniska högskola
Professor Jan Grahn tillsammans med kollegor har beviljats anslag om 39 150 000 kronor till ”A National Laboratory in Terahertz Characterisation”.
Ett nationellt laboratorium för mätning av terahertz-frekvenser

Göteborgs universitet
Director Michael Klages, tillsammans med kollegor vid Göteborgs universitet, Chalmers tekniska högskola och Stockholms universitet har beviljats anslag om 38 060 000 kronor till ”MUST – Mobile Underwater Systems Tools”.
Svårtillgängliga havsområden kan studeras genom ny satsning på infrastruktur

Professor Andrew Ewing, tillsammans med kollegor vid Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola har beviljats anslag om 37 109 000 kronor till ”The Imaging metabolomics and lipidomics infrastructure”.
Ny infrastruktur ger ökad förståelse för livets minsta beståndsdelar

KTH
Professor Jens Fransson tillsammans med kollegor har beviljats anslag om 23 609 000 kronor till ”Odqvist laboratory for experimental MUlti-SCaLE mechanics – MUSCLE”.
Avancerad optisk utrustning stärker forskning inom teknisk mekanik

Umeå universitet
Professor Bernt Eric Uhlin tillsammans med kollegor vid Umeå universitet, Karolinska Institutet, Linköpings universitet, Lunds universitet och Sveriges lantbruksuniversitet har beviljats anslag om 37 000 000 kronor till ”A National Cryo-Electron Microscopy and Tomography Facility for Research and Advanced Training”.
Umeå universitet blir nationell resurs för avancerad elektronmikroskopi

Uppsala universitet
Professor Mats Larhed tillsammans med kollegor vid Uppsala universitet och Karolinska Institutet har beviljats anslag om 27 866 000 kronor för projektet ”A National Infrastructure for Preclinical Molecular Imaging”.
Nationell resurs för medicinsk avbildning byggs upp i Uppsala