Matematikprogrammet 2016

Sverige ska bli bäst i matematik – satsning om totalt 160 miljoner kronor

För att Sverige ska återta en internationell tätposition inom matematikområdet kommer Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse tillsammans med Kungl. Vetenskapsakademien att ge stöd till sammanlagt 84 framstående matematikforskare under 2014–2022. Stödet uppgår till totalt 160 miljoner kronor. 

Målet är att Sverige ska återta en internationell tätposition genom att ge de bästa unga forskarna internationell erfarenhet och rekrytera såväl unga som mer erfarna matematiker till Sverige.

Programmet består av flera delprogram, varav ett ger en unik möjlighet för svenska institutioner att berika och utveckla sin forskning genom att knyta en internationellt välrenommerad forskare till sig. De tre delprogrammen är:

  • Postdokprogram för utresande forskare inom matematik med svensk doktorsexamen
  • Postdokprogram för rekrytering av utländska forskare till Sverige
  • Program för utländska gästforskare

2016 års anslag till 15 tjänster:

Fem etablerade forskare från utlandet blir gästprofessorer vid svenska universitet (inom parentes):

Professor Nageswari Shanmugalingam, University of Cincinnati (Linköpings universitet)
Att studera sönderbrutna rum 

Professor Alfonso Montes-Rodriguez, Universidad de Sevilla (KTH)
Nya resultat i operatorteorin 

Professor Jean-Christophe Yoccoz, Collège de France (KTH)
På gränsen till kaos 

Professor Alicia Dickenstein, Universidad de Buenos Aires (KTH)
Algebraisk geometri med tillämpningar i biokemi 

Professor Arno Kuijlaars, KU Leuven, (KTH)
Nya upptäckter på väg mot oändligheten 

Fem etablerade forskare får medel till en postdoktoral tjänst i Sverige för forskare från utlandet:

Docent Tilman Bauer, KTH
Om att kunna räkna bit för bit

Docent Maurice Duits, KTH 
Att förstå slumpen                   

Professor Denis Gaidashev, Uppsala universitet
Försök att lösa ett av millennieproblemen

Docent Cecilia Holmgren, Uppsala universitet
Slumpmässiga nätverk under lupp

Docent Elizabeth Wulcan, Chalmers tekniska högskola
Studier av komplexa rum 

Fem forskare får postdoktoral tjänst vid universitet i utlandet och stöd under två år efter återvändandet till Sverige:

Seidon Alsaody, Uppsala universitet (Institut Camille Jordan, Lyon, Frankrike)
Utvidgar symmetriteorier till nya marker

Afshin Goodarzi, KTH (Freie Universität i Berlin, Tyskland)
Nya problem med gamla rötter

Cecilia Karlsson, Uppsala universitet (Stanford University, USA)
Studier av abstrakta knutar

Ivan Martino, Stockholms universitet, (University of British Columbia in Vancouver, Kanada)
Gamla problem i ny dräkt 

Andreas Minne, KTH (Scuola Normale Superiore in Pisa, Italien)
Gränser i ständig förändring