Wallenberg Academy Fellows

Wallenberg Academy Fellows är ett karriärprogram för Sveriges mest lovande unga forskare som omfattar alla vetenskapsområden. Programmet garanterar de utvalda forskarna långsiktiga resurser för att de ska kunna angripa svåra och långsiktiga forskningsfrågor.

Svenska universitet inbjuds att nominera forskare till programmet Wallenberg Academy Fellows. Ansökan ska ske elektroniskt. En ansökan ska inges för varje nominering. Vad gäller indirekta kostnader kommer Stiftelsens policy för projektanslag tillämpas.

Sista ansökningsdag
Fullständig nominering/ansökan ska vara Stiftelsen tillhanda senast den 15 februari.

Fullständig dokumentation för varje nominerad ska inges elektroniskt, av respektive universitet, till Stiftelsen i enlighet med dess rutiner för anslagsansökningar.

E-ansökan
Universitetens nomineringar till Wallenberg Academy Fellows sker via e-ansökan.

Eftersom ansökningsformuläret är anpassat till Stiftelsens ordinarie anslagsansökningar, följer nedan en instruktion hur man fyller i nomineringar till Wallenberg Academy Fellows.
Utlysning - nominering till Wallenberg Academy Fellows
Utlysnings- och bedömningskriterier
Instruktion e-ansökan – nominering av Wallenberg Academy Fellows 

Den som vill anmäla sitt intresse för programmet ska vända sig till respektive universitets kontaktperson alternativt kontakta den högskola man är intresserad av.​
Kontaktpersoner vid universiteten

Inbjudan att nominera Wallenberg Academy Fellows 2012 till förlängning

De Wallenberg Academy Fellows som beviljades forskningsstöd 2012 erbjuds nu en möjlighet till ytterligare fem års finansiering. Upp till 40 % av de Fellows som utsågs 2012 kan erhålla förlängning. Lärosätena inbjuds att nominera till Wallenberg Academy Fellow 2012 förlängning.

Ansökningsperioden startar den 1 mars 2017 och en fullständig nominering ska vara Stiftelsen tillhanda senast den 5 april 2017.

Inbjudan till nominering
Bedömingskriterier
Instruktioner E-ansökan

Peter Wallenberg Jr berättar mer om forskningsprogrammet Wallenberg Academy Fellows

 

 

Tillbaka till Utlysningar