Anslagsguide

I enlighet med den av Styrelsen fastlagda anslagspolicyn stödjer Stiftelsen i huvudsak grundforskning inom medicin, teknik och naturvetenskap.

Projekt inom andra discipliner kan erhålla stöd förutsatt att de är kopplade till frågeställningar med relevans för naturvetenskap, teknik och medicin.
Då svåra forskningsproblem ofta måste angripas genom samarbete över ämnesgränser stödjer Stiftelsen flerdisciplinär forskning.