Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses 100 år 2017
150 miljoner kronor i Jubileumsdonation till Science centers

Läs pressmeddelandet

Mer om jubileumet

Flödet av kol och vatten förklarar skogens tillväxt

Forskarna är intresserade av fördelningen mellan skogsekosystemets vattenavdunstning och trädens transpiration.

Han vill bromsa utvecklingen av ALS-sjukdom

Länge var orsaken till ALS okänd, men Wallenberg Clinical Scholar Peter Andersen har hittat sjukliga klumpar av proteinet superoxiddismutas-1, SOD1, i nervceller hos drabbade.

Han går på djupet med blodkropparnas yta

Wallenberg Clinical Scholar Martin L. Olssons ska även studera röda blodkroppars roll vid infektioner och blodproppsbildning.